aladza-dzamija-2.jpg

اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

HUTBA O OBRAZOVANJU U ISLAMSKOJ ZAJEDNICI BiH

Neka je hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Stvoritelju pera, Onome koji je čovjeka podučio imenima stvari, podučio ga onome što nije znao! Neka je salavat i selam na našeg miljenika, učitelja, i predvodnika Muhammeda, a.s., njegovu čistu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana. Amin!

Draga braćo, dragi vjernici!

Jedna od odrednica savremenog svijeta, svijeta u kojem mi živimo, jeste da je on ustanovljen na znanju. Mnogobrojne pogodnosti koje uživamo u svojim životima su rezultat naučnog i tehnološkog progresa kojeg su savremena društva dosegnula kao rezultat razvoja znanja. Kur'an-i-kerim u prvim ajetima sure Al-Alaq, a to su ujedno prvi ajeti koji su objavljeni Muhammedu, a.s., upućuje vjernike da se poklone znanju, čvrsto ga prihvate kao imperativ svoga života. Ovom uputom islam najdirektnije korespondira sa savremenim društvenim tokovima, i uzvišenu Allahovu mudrost uklapa u društveni kontekst na način da se stiče dojam da su ovi ajeti objavljeni upravo za naše vrijeme. To samo potvrđuje svevremenost Allahove riječi i Njegove vječne mudrosti upućene vjernicima;

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى

„Čitaj, u Ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna! Uistinu, čovjek se uzobjesti čim se neovisnim osjeti!“

I pored velikog društvenog razvoja i prosperiteta u mnogim oblastima života savremeni čovjek se ne osjeća sigurno. Sve što je znaniji, sposobniji, savremeni čovjek je istovremeno i opasniji, rizičniji. Znanje koje se razvija pod imperativom isključivo materijalističkih vrijednosti nije u stanju obezbijediti sreću ljudskom rodu! Zato Kur'an poziva znanju, ali znanju koje je s Imenom Gospodara svjetova, utemeljeno na spoznaji o Allahovoj sveprisutnosti. To je znanje koje čovjeka odgaja i podučava pokornosti Bogu, a na opću korist svim ljudima – Božijim stvorenjima! U ovom kontekstu hazreti Omer, r.a. je kazao: „Odgojite se pa onda učite!“, ukazujući na potrebu utemeljenja znanja na vrijednostima. Takvim opredjeljenjem cijelo društvo postaje društvo znanja utemeljenog na univerzalnim vrijednostima! Samo ovakvo znanje, oplemenjeno istinskim vrijednostima, čovjeku može ponuditi nadu u bolju budućnost, može ponuditi mir i prosperitet. Znanje bez vrijednosti ne razvija kompetencije koje omogućavaju da se svijet učini boljim i pogodnijim mjestom za život. Takvo društvo se kreće slijepom ulicom koja ga nigdje odvesti neće!

Drugim riječima, obrazovanje bi nam trebalo pomoći da postanemo bolji, mudriji, iskreniji, solidarniji, osjećajniji i odgovorniji. Koliku vrijednost postiže čovjek usvajajući znanje pojašnjava Muhammed, a.s., u hadisu kojeg prenosi Ebu Umame, da je Poslanik, a.s., rekao: „Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao moja prednost u odnosu na najslabijeg među vama!“ (Tirmizi, 2628, hasen). Zato kažemo da je takvo obrazovanje posebno značajno za mlade osobe, jer podrazumijeva proces koji ih priprema za suočavanje sa izazovima realnog života, sa izazovima rada, kreativnosti, pozitivizma i usvajanja životnih vrijednosti.

Draga braćo,

Obzirom da su pred nama dani upisa u srednje škole i fakultete, želim da se prisjetimo da naša lslamska zajednica u Bosni i Hercegovini posjeduje obrazovne ustanove koje su osposobljene za školovanje kadrova za vrijeme u kojem će oni živjeti, koji će biti spremni na najbolji način odgovoriti izazovima koje život pred njih postavlja. Uvažavajući Allahov imperativ sticanja znanja, i to znanja utemeljenog na vrijednostima, na nepatvorenim moralnim vrlinama, odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice su postale prepoznatljiv rasadnik kadrova koji će na najbolji način usvojene vrline pretočiti u djela i tako osnažiti društvenu zajednicu i biti na koristi svim njenim članovima. Počevši od vrtića, preko mekteba i vjeronauke u osnovnim školama, a zatim kroz stručno usavršavanje u medresama i sticanje akademskih zvanja na fakultetima, Islamska zajednica pokazuje svoju spremnost da kontinuiranim radom na svim obrazovnim razinama bude bolji dio općeg obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Koncipiranjem nastavnih planova i programa na način da su kompatibilni sa standardima obrazovnog sistema u državi, diplome naših obrazovnih ustanova su priznate širom svijeta, a njihovi nosioci to sa ponosom potvrđuju. Uvažavajući iznesene činjenice, na nama je, draga braćo, da podržimo naše obrazovne ustanove, da sebi ne dopustimo takav luksuz smanjenog interesovanja za upis na ove ustanove koje nude pomenuto, na vrijednosti utemeljeno, obrazovanje. Ovaj apel je posebno značajan za mlade ljude, koji se nalaze na raskrsnici životnih puteva, da u okrilju obrazovnih ustanova Islamske zajednice pronađu perspektivu svoga akademskog razvoja.

Molim Uzvišenog Gospodara da nam podari korisno znanje, i da nam u našim odlukama podari razboritosti. Amin!

 

Zenica, maj 2020.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

Prof. dr. Muharem Adilović