Ne postoje tačni podaci o vremenu izgradnje džamije na Karićima. Prema nekim informacijama, koje se prenose s koljena na koljeno, džamija je izgrađena neposredno po dolasku Osmanlija u Bosnu. Također, kazuje se da je drvenu džamiju na Karićima podigao Hajdar-dedo Karić. Ne zna se tačno ko je bio Hajdar-dedo. Prema jednom kazivanju Hajdar-dedo je došao prije Osmanlijske vojske u Bosnu, s ciljem upoznavanja lokalnog stanovništa s islamom, te je tako podigao ovu džamiju na Zvijezdi. Prema drugim kazivanjima ovu džamiju podigao je Hajdar, pisar Gazi Husrev-bega. Naime, prema nekim historijskim dokazima, jedno veliko područje na platou planine Zvijezde bilo je vakuf Gazi Husrev-bega. Upravo zbog toga postoje kazivanja da je ovu džamiju podigao jedan od pisara Gazi Husrev-bega, koji se zvao Hajdar.

Karici dzamija7 smanjena

U protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu džamija na Karićima potpuno je spaljena i uništena. Džamija je ponovno identično sagrađena i svečano otvorena 2001. godine. Ova džamija poznata je po tradicionalnoj dovi koja se uči zadnje hefte u mjesecu julu, te je stoga u posebnom poštivanju kod bosanskih muslimana.  

11 08 2015 04 hat dov pris kar 2