Aktivnosti Škole hifza u 2020. godini

Škola hifza Muftijstva sarajevskog je tokom 2020. godine svoje aktivnosti realizovala prilagođavajući se pandemijskoj situaciji u okruženju.

 

Nastava, u okviru zadanog plana i programa Škole hifza, realizovana je u kombinovanom (online i klasičnom formatu), a dobri rezultati truda učenika i zalaganja muhafiza, prema analizi stanja na terenu, nisu izostali.

 

Kao znakovit prikaz djelovanja Škole hifza tokom 2020. godine, prilažemo izvještaj sa sastanka muhafiza pri MIZ Sarajevo.

 

Sastanku održanom u prostorijama Službe za vjerske i odgojno obrazovne poslove, uz muhafize su prisustvovali dr. Abdulgafar ef. Velića, glavni imam MIZ Sarajevo i njegovi saradnici mr. Malik ef. Šljivo i mr. hafiz Ammar ef. Bašić.

 

Na sastanku je evaluiran rad Škole u proteklom periodu, sumirani rezultati, te dogovoreni budući koraci za ojačavanje ovog, iznimno važnog, sektora rada.

 

Naglašeno je na sastanku da su muhaffizi radili u specifičnim uslovima, često i online, zbog čega je dogovoreno osnaživanje prisustva Škole hifza u virtuelnom svijetu.

 

Glavni imam je naglasio da je Škola hifza Medžlisa najaktivnija i najveća na području Muftijstva sarajevskog, a samim tim ima i najveće izazove koje zajedničkim naporima treba prevazilaziti.

 

Podsjetio je da kroz Školu hifza, mektebe i Mrežu mladih stasavaju budući članovi džemata i korisni članovi društva, kojima je Zajednica svim svojim kapacitetima uvijek na raspolaganju.

1-4 (1) (1).jpg

Škola hifza MIZ Sarajevo odvija 7 punktova i vodi je 11 muhaffiza. Ima preko 200 upisanih učenika, uglavnom najboljih đaka iz 171 mekteba sa područja MIZ Sarajevo. Škola je otvorena i za srednjoškolce, kao i studente.

 

Uz nju, punktovi Škole hifza aktivni su i u svim drugim medžlisima na području Muftiluku sarajevskog. Uz varijacije u broju polaznika, muhafizi na različitim punktovima u medžlisima dijele slična iskustva i pamte jednake izazove.

 

Prema njihovim riječima, ono što je zajedničko svim punktovima i medžlisima u protekloj godini jeste izazov organiziranja nastave putem različitih medija, ali i uspjeh održavanja visokog nivoa učeničke motivacije unatoč drugačijim okolnostima.