84000687_237220997266926_4151626825535062016_n-1160x774.jpg

U subotu i nedjelju, 18. i 19. januara 2020. godine omladina Mreže mladih Hadžići se družila na planinarskom domu Kraljevac iznad Pazarića. Ovo je već treća godina zaredom kako Mreža mladih Hadžići organizira ovakvu vrstu druženja prilikom kojeg omladina ima priliku da se bolje upoznaju, ali i da nešto korisno nauči.

Oko četrdeset omladinaca sa područja cijele općine Hadžići, a ponajviše iz Raštelice sa svojom imamom Muamer-ef. Mrkonjom, a zatim sa Osenika sa imamom Muhamed-ef. Šahićem. Tema za radionicu ove godine je bila sura El-Hudžurat – sobe, sura koja se pretežno bavi društvenom etikom. Naglasili smo pogubnost ogovaranja, sumnjičenja, nadijevanje ružnih nadimaka, bitnost provjeravanja informacija, kao i to da su vjernici braća, te da imamo obavezu da pomirimo zavađenu braću.

Posebno je bilo riječi o Poslaniku s.a.v.s. i ljubavi prema njemu, zbog ajeta iz ove sure u kome se kaže: “Znajte da je Allahov Poslanik među vama…”.