Aktivnosti

Omladinski iftari u svim Mrežama mladih Muftijstva sarajevskog

Za vrijeme ramazana 1439. hidžretske godine upriličeni su omladinski iftari koji su imali velik odziv i interesovanje omladine.

- Upriličeni su iftari u Carevoj džamiji u organizaciji džemata Careva džamija i Mreže mladih, svake subote.

- Oko 400 omladinaca iz Mreža mladih Kiseljak, Fojnica, Vareš, Breza, Gračanica, Ilijaš, Vogošća, Novi Grad, Hadžići i Kladanj je ugošćeno na iftar u Olovu.

- U Gradskoj dzamiji u Brezi Mreza mladih uprilicila iftar za 160 omladinaca. Iftaru su prisustvovali koordinatori Mreze mladih Breza i omladinci iz svih 14 dzemata sa podrucja Medzlisa IZ Breza.

- 200 iftara na 5 mjesta Mreže mladih Kakanj
                       - iftari za 9. razrede O.Š. "Mula Mustafa Bašeskija" uz prezentaciju Mreže koju su održale koordinatorice Ilma Husika i Aida Mujic.
                       - iftari za 9. razrede O.Š. "Omer Mušić" uz prezentaciju Mreže koju su održale koordinatorice Ajla Avdispahic i Erna Berbic. (zahvaljujemo se                                             nastavnicima vjeronauke Amela Karzic-Hadžic i Hazim Berbic na saradnji)
                       - iftari Mreža mladih Obre uz radionicu "Aktivno slušanje"
                       - iftari Mreže mladih Doboj u mesdžidu na izletištu Ponijeri
                       - iftari Mreže mladih Bićer