• Kategorija: Vijesti

Ova služba je zadužena za:

- finansijsko-računovodstvene potrebe

- stručnu pripremu budžeta i izvještaja o realizaciji budžeta

- stručnu analizu budžeta medžlisa

- u okviru svoje nadležnosti poslove vezane za akciju prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra i akviji kurbana

- unapređenje vakufa i druge imovine muftijstva i medžlisa na području muftiluka

- programe stručnog usavršavanja kadrova, uspostavu i vođenje evidencija, planiranje i izvještavanje, izradu akata, programa i studija iz nadležnosti službe

 

Rukovodilac ove službe je mr. Edin Omičević.

4 Edin Om portal.JPG

 

Error: No articles to display