Menu

  • Kategorija: Mekteb

Mektebska nastava na području Muftiluka sarajevskog održava se u 329 mekteba a nastavu izvodi 271 muallim.

 mektebska akdemija

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo: Ahatovići, Alipasino C faza, Alipasino B faza, Aneks, Ašikovac, Bačića polje, Bakareva, Bakarevac, Barica, Bijela džamija, Binježevo, Bjelave, Blagovac, Bojnik, Boljakov potok, Bradići, Briješće, Buća potok, Budaković, Budmolići, Bulbulistan, Butmir, Carina-Vratnik, Cicin han, Ciglane, Crna rijeka, Čekaluša, Čeljigovići, Čengić vila, Čobanija, Dejčići, Dobrinja 3b, Dobrinja 1, Doglodi, Dol, Donji Hadžići, Faletići, Ferhadija, Gajevi, Gorica, Grbavica 1, Grbavica 2, Grivići-Kućice, Hadžići, Hadžijska-Džinina, Hak-Nur, Heća mahala, Hotonj, Hrasnica mesdžid, Hrasnica džamija, Hrasno, Hrasno brdo-Milinkladska, Hrid, Ilidža, Jarčedoli, Jezero, Kasindolska, Kobilja Glava, Komatin, Koševsko brdo, Kotorac, Kovači, Lasica, Lokve-Gradac, Lubina-Vinograd, Lužani, Ljubnići, Ljubovčići, Magribija, Malešići, Misoča, Miščina, Mrakovo, Nahorevo, Naselje heroja, Nedžarići, Nova Breka, Novi Ilijaš, Novopazarska, Obhodža, Orahov Brijeg, Orahovačka, Osenik, Osijek, Otes, Otoka-Istiklal, Paje, Panjina kula, Pazarić, Plandište, Podlugovi, Pofalići, Popovići, Porčina džamija, Prača-Hrenovica, Rakovica, Raštelica, S.Kolonija1, S.Kolonija2, Sarač Ismailova, Sedrenik, Semizovac, Sokolje-Teftedarin, Soukbunar, Srednje, Stara Breka, Stari Ilijaš, Stupsko brdo, Sulje Jahića, Sumbuluša, Šanac, Šehadet, Šehidska džamija, Šip, Švrakino selo, Tarčin, Terzibašin, Tihovići, Toka, Trnovo, Trzanj, Ugorsko, Velešići donji, Velešići gornji, Vitkovac, Vlakovo, Vlaškovo, Vogošća, Vrbanjuša, Zabrđe.

20 10 2015 03 muftija sarajevski aktivnosti 1

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Breza: Banjevac, Breza grad, Bukovik, Bulbulušići, Dabravine, Gornja Breza, Hodžići, Izbod, Kahve, Kamenice, Koritnik, Luke, Lješevo, Mahala, Podgora, Slivno, Stara džamija, Trtorići, Vardište, Vrbovik, Župča.                                                                        

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Vareš: Vareš, Vareš-Majdan, Stupni Do, Budoželje, Kadarići, Striježevo, Mijakovići, Ligatići, Mižnovići, Ravne.

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Fojnica: Čaršija 1, Ragale, Čemernica, Čaršija 2, Turkovići, Obojak, Merdžanići, Pločari polje, Smajlovići, Šćitovo, Oglavak, Gornja mahala, Bježanija, Ostružnica polje, Nadbare, Ormanov potok, Grabovik, Voljevac, Živčići, Vukeljići, Rizvići, Botun, Dusina, Lužine.

Mekteb Obre

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Kakanj: Obre, Hrastovac, Zgošća, Papratnica, Čaršija, Čaršija, Tičići, Kučići, Brežani, Varalići, Zagrađe, Pope, Dumanac, Kr.Sutjeska, Doboj, Nažbilj, Brnj, Kakanj 2, Luka, Bićer-Ž.Stanica, Hodžići, Varda, Brnjic, Koprivnica, D.Kakanj, Tršće, Kujavče, Starposle, Slapnica, D.Brdo, B.Vode, Desetnik.

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak: Brestovsko, Bilalovac, Milodraž, Jehovac, Višnjica, Kreševo, Hercezi, Solakovići, Bukovica, Han Ploča, Duhri, Kiseljak, Gromiljak, Crnici,

Mekteb Visoko

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Visoko: Okolišće, Bradve, Bijela džamija, Seoča, Goduša, Ramadanovci, Čekrekčije, Donja Zimča, Donje Moštre, Arnautovići, Ozrakovići, Kalići, Džindići, Gornja Zimča, Donja mahala, Šadrvan, Muhašinovići, Dubrave, Maurovići, Stuparići, Slatina, Buci, Kraljevac, Hanovi, Liješeva, Rosulje, Pertac, Kološići, Dol, Novo brdo, Grajani, Tušnjići, Orašac, Orašac-Luke, Vratnica, Kula Banjer, Zbilje, Mokronozi, Srhinje, D.Topuzovo polje, Ginje, Vidovići, Luke-Visoko, Mulići, Taukčići, Gornje Moštre.

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Olovo: Olovo, Solun, Čuništa, Milankovići, Rijeka.

Mektebi na području Medžlisa Islamske zajednice Gračanica: Podvinci, Bogošići, Poriječani, Gornji Poriječani, Podvinje, Buzići, Upovac, Grđevac, Mali Trnovci, Bištrani, Seoce, Šošnje, Dolovi, Veliki Trnovci, Lukovo brdo, Vijesolići, Prhinje, Kokoščići, Uvorići, Smršnica, Gračanica, Dobrinje, Slapna Gora.

 

 

Podijeli:
FaceBook  Twitter