Aktivnosti

Mreža mladih Hadžići: Kratki osvrt na dosadašnje aktivnosti

Piše: Edina Čović, Mreža Mladih Hadžići

Mreža Mladih Hadžići je ostavila ogroman pozitivan utisak na građane općine Hadžići svojim dosadašnjim djelovanjem. Od samog osnivanja uključeni smo u sve aktivnosti Islamske Zajednice, naravno radionice na kojima smo imali priliku razgovarati o raznim jako bitnim temama. Prošle godine pred mubarek mjesec

Ramazan organizovali smo humanitarnu akciju i sakupili 125 paketa namirnica i podijelili onima kojima je to bilo potrebno. Osim toga jako pozitivno je bilo što smo na dan džamija 7.maja, imali ekološku akciju kada smo očistili jedan dio Hadžića. Tokom ljeta se nismo zaustavljali, družili smo se na tri izleta: Stublovi kod Hadžića, Bale kod Konjica i Mratinići kod Kreševa.

Također, većina nas je uzela učešće u humanitarnoj akciji "BiH za narod Sirije", prilikom koje smo sakupili oko 15 paleta namirnica. Imali smo jedan jako koristan izlet u Bileću, kada smo osim što smo se uvezali sa mrežom mladih Novi grad, očistili jednu porušenu dzamiju. 25.novembra 2017.g. bili smo u Kaknju i Kraljevoj Sutjeskoj gdje smo se upoznali i sa drugim mrezama sarajevskog muftijstva U sklopu mreže mladih Hadžići, osnovali smo i jedan hor kojeg ćemo nastojati stalno dopunjavati novim omladincima kojima je blisko to da uče ilahije

.

 

Također smo osmislili, napisali i odglumili predstavu ''Salavat" sa kojom smo imali nastupe u Hadžićima, Domu mladih Skenderija i u Vogošći. Predstava je doživjela posebnu podršku kako mladih tako i djece i starijih. Prošle sedmice smo imali posebno uspješan projekat, a to je dvodnevni izlet ili planinarenje na Kraljevac. Ovaj vid druženja sa jednim noćenjem je posebno zbližilo omladince, te naravno rodile su se nove ideje i planovi kako bismo poboljšali rad sa omladinom.

U budućnosti, sa Allahovom pomoći, namjeravamo nastaviti umrežavanje sa ostalim Mrežama, ne samo našeg muftijstva nego i dalje.

Log in